Vind som blåser i blondt hår

Den mystiske intuisjonen

– Jeg har til dags dato ikke møtt noen som benekter for at de har intuisjon. Utfordringen ligger i å få tak i den, tolke den riktig og følge den på egne premisser, forteller Grethe Holtan, eier av Intuisjonsskolen i Oslo. Intuisjon er et begrep de fleste har et eller annet forhold til, men som…

Foto: Julianne Leikanger

Hvorfor Alternatid?

Et spørsmål vi har stilt oss flere ganger er: Burde det ikke gå an å diskutere spirituelle temaer uten å føle at en må unnskylde seg?   Eller er rødming og stotring en del av pakka ved å erkjenne sin spirituelle side i 2019? Etter å ha vitnet mediestormen rundt prinsesse Märtha Louise sitt nye forhold…